PARSON är en jakthundsras optimerad för grytjakt, men även skickad för annan jakt, eftersök, viltspår, agility, lydnad, utställning och härlig samvaro i naturen. Adesso föder upp valpar för aktiva hem.

  ::  Nytt!! :: News!! ::  
  Adesso ?  
  Historia :: History  
  Ninja  
  Loa  
  Dottie  
  Allis  
  Rosso  
  Frasse  
  Assa  
  Valpar :: Puppies  
  Kullarna :: Litters  
  Hanar i avel :: Studs  
  Hälsa :: Health  
  Om parson russell terriern  
  Länkar :: Links  
  Kontakt :: Contact  
 

 

SE VCH J ADESSO Hunky Dory
S63426/2007

e. US CH SE J(g)CH J Childsplay Chase
u. SE J (gs)CH SE VCH J Radagast Loa
Född/Whelped: Sept 13, 2007

Päls/Coat: Broken
Färg/Colour: Vit och tan/White and tan

Hörsel/BAER: Dubbelsidigt hörande/Normal
Ataxi, sent utvecklad/LOA: Fri/Clear (AHT 2012)
Linsluxation/PLL: Fri genom DNA-testade fria
föräldrar/Clear by parentage
Höftleder, HD/Hips: HD A/Normal
Patella: Normal
Bett/Bite: Korrekt saxbett/Correct Scissors bite
Tänder/Teeth: Fulltandad/Full dentition

Grytprov/Working trials
Gk grytkaraktärsprov/Approved artificial den trial
Gk grytanlagsprov förliggare/Approved baying trial
Gk grytapporteringsprov/Apr gone-to-ground retriever

Viltspår/Game tracking
Game tracking Champion 2008

Utställning/Shows
1a-pris/1st prize

Titles
Jaktmeriterad Gryt/Merited for Go-to-ground hunting - J
Svensk viltspårchampion/Swedish Game Tracking Champion - SE VCH

 

 

Allis första valpkull 2010 >>
Allis - senaste nytt | Latest News >>      Allis stamtavla | pedigree >>     Allis bröder | Allis brothers Gizmo and Ziggy >> 

                           

Aurora div