PARSON är en jakthundsras optimerad för grytjakt, men även skickad för annan jakt, eftersök, viltspår, agility, lydnad, utställning och härlig samvaro i naturen. Adesso föder upp valpar för aktiva hem.

  ::  Nytt!! :: News!! ::  
  Adesso ?  
  Historia :: History  
  Ninja  
  Loa  
  Dottie  
  Allis  
  Rosso  
  Frasse  
  Assa  
  Valpar :: Puppies  
  Kullarna :: Litters  
  Hanar i avel :: Studs  
  Hälsa :: Health  
  Om parson russell terriern  
  Länkar :: Links  
  Kontakt :: Contact  
 
J ADESSO MEDITERRANEO
SE30056/2013

e. Adesso We Will Rock You
u. J SEVCH Adesso Hunky Dory

Född/Whelped: April 21, 2013
Päls/Coat: Broken
Färg/Colour: Trikolor/Tricolour

HÄLSA
Linsluxation/PLL:
 Fri genom DNA-testade fria far- och 
morföräldrar/Clear by grandparentage (AHT 2010)
Ataxi, sent utvecklad/LOA:
Fri genom DNA-testade
fria föräldrar/Clear by parentage (AHT 2012)
Ataxi, spinocerebellär/SCA: Pappa Frasse testad fri (AHT 2015),
mamma Allis ännu ej testad.

Bett/Bite: Korrekt saxbett/Correct Scissors bite    
Tänder/Teeth: Fulltandad/Full dentition

Grytprov/Working trials
Grytanlagsprov, kval 1/Working Trial 1st prize
Grytapporteringsprov, godkänd/Approved Earth Retrieving Trial  

 

 

 

 


N E O

Stamtavla | Pedigree >>     Syskonen | The siblings >>