PARSON är en jakthundsras optimerad för grytjakt, men även skickad för annan jakt, eftersök, viltspår, agility, lydnad, utställning och härlig samvaro i naturen. Adesso föder upp valpar för aktiva hem.

  ::  Nytt!! :: News!! ::  
  Adesso ?  
  Historia :: History  
  Ninja  
  Loa  
  Dottie  
  Allis  
  Rosso  
  Frasse  
  Assa  
  Valpar :: Puppies  
  Kullarna :: Litters  
  Hanar i avel :: Studs  
  Hälsa :: Health  
  Om parson russell terriern  
  Länkar :: Links  
  Kontakt :: Contact  
 

 

ADESSO TERRA COTTA
SE30054/2013

Ägare: Jonathan Westin

e. Adesso We Will Rock You
u. J SEVCH Adesso Hunky Dory
Född/Whelped: April 21, 2013
Päls/Coat: Broken
Färg/Colour: Vit och tan/White and tan

HÄLSA
Ataxi, sent utvecklad/LOA:
Fri genom DNA-testade
fria föräldrar/Clear by parentage (AHT 2012)
Linsluxation/PLL: Fri genom DNA-testade fria far- och
morföräldrar/Clear by grandparentage (AHT 2010)

Bett/Bite: Korrekt saxbett/Correct Scissors bite   
Tänder/Teeth: Fulltandad

Agility
Tävlar i klass 2 (from 160924) 

 

 

 

 

 


ROCK

Stamtavla | Pedigree >>     Syskonen | The siblings >>