PARSON är en jakthundsras optimerad för grytjakt, men även skickad för annan jakt, eftersök, viltspår, agility, lydnad, utställning och härlig samvaro i naturen. Adesso föder upp valpar för aktiva hem.

  ::  Nytt!! :: News!! ::  
  Adesso ?  
  Historia :: History  
  Ninja  
  Loa  
  Dottie  
  Allis  
  Rosso  
  Frasse  
  Assa  
  Valpar :: Puppies  
  Kullarna :: Litters  
  Hanar i avel :: Studs  
  Hälsa :: Health  
  Om parson russell terriern  
  Länkar :: Links  
  Kontakt :: Contact  
 

J ADESSO FORBIDDEN FRUIT

SE63876/2010

e. SE VCH SE UCH J Adesso Foxfire
u. SE VCH J Adesso Hunky Dory

Ägare: Mikael Westerling, Älvdalen

Född/Whelped:
 Nov 2, 2010
Päls/Coat: Broken
Färg/Colour: Vit och tan/White and tan

Linsluxation/PLL: Fri genom
DNA-testade fria föräldrar/Clear
by parentage
Ataxi, sent debuterande/LOA: Fri genom DNA-testade fria
föräldrar/Clear by parentage 2012
Bett/Bite: Korrekt saxbett/Correct Scissors bite   
Tänder/Teeth: Full dentition/
Fulltandad - två jaktskadade incissiver

Utställning/Shows
Excellent

Arbetsmeriter/Working trials 
Approved go-to-ground-trial
1st prize foxbolter trial 
 

Arbetar med/Working with
Används som rävsprängare/Foxbolter

 

 


  Archie  

Stamtavla | Pedigree>>     Syskonen | The siblings >>