PARSON är en jakthundsras optimerad för grytjakt, men även skickad för annan jakt, eftersök, viltspår, agility, lydnad, utställning och härlig samvaro i naturen. Adesso föder upp valpar för aktiva hem.

  ::  Nytt!! :: News!! ::  
  Adesso ?  
  Historia :: History  
  Ninja  
  Loa  
  Dottie  
  Allis  
  Rosso  
  Frasse  
  Assa  
  Valpar :: Puppies  
  Kullarna :: Litters  
  Hanar i avel :: Studs  
  Hälsa :: Health  
  Om parson russell terriern  
  Länkar :: Links  
  Kontakt :: Contact  
 

ADESSO THE TATTOOED GOOD GIRL
S69688/2008

e. SE VCH J Radagast Skuggfaxe
u. Emerald Fox Circle of Charm

Uppfödare/Breeder: Kennel Adesso
Ägare/Owner: Karolina Bjurehed

Född/Whelped: Oct 28th, 2008

Päls/Coat: Broken
Färg/Colour: Vit och svart/White and black

BAER: Normal
Linsluxation/PLL: Fri genom DNA-testade fria 
föräldrar/Clear by parentage
Höftleder, HD/Hips: HD A/Normal
Patella: Normal
Bett/Bite: Korrekt saxbett/Correct Scissors bite
Tänder/Teeth: Full dentition

Grytprov/Working trials
Gk grytkaraktärsprov/Approved artificial den trial
Gk anlagsprov sprängare x/Approved bolter trial x 2

Viltspår/Game tracking
Gk Anlagsprov/Approved Apptitude test
1a-pris öppenklass/1st prize open class

Utställning/Shows
1a pris efter 15 mån/1st prize after 15 months of age


KOMEDA i augusti 2011  Foto Karolina Bjurehed

  Senaste nytt | Latest News >>     Komedas blogg| Komeda's blog >>  Stamtavla | Pedigree  >Syskon | Siblings >> 

   
   Komeda har ett eget revir på Kennel Good Girls hemsida - en egen blogg där
Karolina sätter ord på Komedas vardagsupplevelser. Därtill har Komeda en
egen sida och ett alldeles eget album med härliga bilder,
ofta fotad av Anna
Käll
| Komeda has her on spot and photo album on Kennel Good Girl´s site. 
Komedas blog is where Karolina put Komeda´s experiences into words.